Video xem thêm: Tiết mục cuối cùng của Noo Phước Thịnh trước khi tạm ngừng hoạt động