Video xem thêm: Quá yêu mến Jimin (BTS), người đàn ông bỏ ra hơn 2 tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ giống thần tượng