Video xem thêm: Sau tất cả, Lý Thần cũng đã lên tiếng, ngầm khẳng định mối quan hệ của mình với Phạm Băng Băng