Video xem thêm: TUẤN HƯNG BẬT KHÓC KHI BỊ HỦY SHOW LẦN ĐẦU TRONG SUỐT 20 NĂM