Video xem thêm: Tắc đường 2 giờ đồng hồ, người phụ nữ "tranh thủ" tập thái cực quyền ngay giữa đường