Video xem thêm: “Tung hoành” những trốn dừng chân tuy lạ mà quen khi về vùng đất cát trắng nắng vàng Phan Thiết