Video xem thêm: Những trò chơi sẽ phát hành trong tuần này, từ 30/09 tới 06/10