Video xem thêm: Chú chó bị trăn quấn chặt không thả, ba đứa trẻ liều mình giải cứu như phim hành động