Video xem thêm: Đặng Luân sẽ cùng Dương Tử hoặc Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia We Got Married bản Trung?