Video xem thêm: Nhiều lần từ chối hẹn hò là thế, Heechul lại tiết lộ đã từng ngủ chung với Hani