Video xem thêm: Phạm Băng Băng hiện đang ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị tái xuất?