Video xem thêm: Diên Hi Công Lược quá hot, Xa Thi Mạn đứng giữa Paris vẫn bị gào thất thanh "Hoàng hậu nương nương"