Video xem thêm: Trezeguetuet có mặt tại buổi bóng đá cộng động Juventus Academy Việt Nam