Video xem thêm: Bảo Anh trắng tay tại tập e The Voice Kids