Video xem thêm: Tin trong ngày 29/09: Sóng thần lại đổ bộ, hơn 50 triệu tài khoản facebook bị lỗi đăng xuất