Video xem thêm: Sóng thần cao 2 m tấn công thành phố ở Indonesia sau động đất 7,5 độ Richter