Video xem thêm: Trận động đất 7,5 độ hôm 28/9 tạo sóng thần cao 2m Tấn công thành phố Palu với 600.000 dân ở Indonesia