Video xem thêm: Han Sara Tay Bắt Mặt Mừng Khi Gặp Hyomin (T-ara)