Video xem thêm: Khi bạn thân dính scandal: Người thì được bênh vực, người thì bị quay lưng