Video xem thêm: Đi sai chiều, còn lén trả thù bằng cách… cào xước toàn bộ xe Camry