Video xem thêm: Theo chân ông lão 62 tuổi ăn xin bị tâm thần tật nguyền về nhà, phát hiện cảnh tượng đau lòng đến khó thở