Video xem thêm: Irene bắn cung vỡ cả camera của nhà đài nhưng lại được tung hô như công thần của ISAC 2018