Video xem thêm: Nổi da gà với bản mashup 4 hit của Hà Anh Tuấn Người tình mùa đông - Chuyện của mùa đông - 12 giờ - Tháng 4 là lời nói dối của em