Video xem thêm: Thumb BTS trình diễn IDOL tại Good Morning America