Video xem thêm: Trọn Vẹn Màn Thi Đấu Bắn Cung Giữa Red Velvet & TWICE Tại ISAC 2018