Video xem thêm: Danh hiệu nam thần nữ thần bắn cung của ISAC 2018 sẽ gọi tên thần tượng nào?