Video xem thêm: Ra đảo Lý Sơn để là người đón bình minh sớm nhất tại Việt Nam giữa lòng biển cả