Video xem thêm: Fan meeting Diên Hi Công Lược: Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn tình tứ, Tần Lam nổi bật lấn lướt Xa Thi Mạn