Video xem thêm: Nam sinh Hà Nội lập kỷ lục điểm số chung cuộc ở Đường lên đỉnh Olympia