Video xem thêm: ARMY tố bài hát của Chanyeol (EXO) đạo nhái First Love của Suga (BTS)