Video xem thêm: Em bé cụt tay dùng rìu chặt cây hôm nào nay còn khiến mọi người kinh ngạc vì những khả năng này