Video xem thêm: Red Velvet lộ khuyết điểm nặng nề trên sân khấu khi thiếu vắng Wendy