Video xem thêm: Quỳnh Búp Bê: Cảnh "Soái Ca" tự tát mình khi làm My "Sói" bị tổn thương 2 lần