Video xem thêm: [Video news] Sinh viên RMIT đón giáng sinh hoành tráng