Video xem thêm: Sau 1 tháng rời JYP, cuối cùng Somi xuất hiện trở lại với màn cover xuất sắc hit của Sunmi và Chung Ha