Video xem thêm: Co giật liên tục trên phố, Justin Bieber bị nghi đã sử dụng chất cấm