Video xem thêm: Địch Lệ Nhiệt Ba dùng “quy tắc ngầm” để nổi tiếng?