Video xem thêm: Hài hước chú chó 'đần mặt ra' hưởng thu cái sự sung sướng khi được chải lông