Video xem thêm: Tạm giữ nhóm người trói chân tay cháu bé đánh giày vào gốc cây