Video xem thêm: Ám ảnh kinh hoàng vụ tấn công tàu điện ngầm bằng khí độc sarin