Video xem thêm: Thể hiện diễn xuất ‘không phải dạng vừa’, Pew Pew khiến dân tình nháo nhào: Tính bỏ streamer hay sao?