Video xem thêm: Highlights: Liverpool 3-2 PSG (Champions League 2018/19)