Video xem thêm: Thanh niên đua đòi cắt tóc kẻ vạch bị bố cho ăn đòn no bụng