Video xem thêm: Bản tin ngày 17/09/2018: Cháy lớn ở Hà Nội và những qui định khắc khe tại đám cưới Trường Giang - Nhã Phươn