Video xem thêm: Cháy rụi 30 phòng trọ, ông Hiệp “khùng” bật khóc lo bệnh nhân ngủ ngoài đường