Video xem thêm: Phỏng vấn độc quyền Hoa hậu và 2 Á Hậu cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2018