Video xem thêm: Thang máy bị bẻ gẫy, cửa kính cao ốc vỡ vụn trong siêu bão Mangkhut