Video xem thêm: Bảng xếp hạng idol nữ có giá trị thương hiệu cao nhất tháng 9: BLACKPINK không có thành viên nào lọt top 10