Video xem thêm: Thật kì diệu, âm nhạc của BTS có thể giúp hỗ trợ trị liệu cho bệnh nhân tự kỉ