Video xem thêm: Top game mới phát hành tháng 09/2018 trên Switch, PS4, Xbox One và PC